MVO

Binnen MSSG vinden we het belangrijk om iets terug te doen voor de maatschappij.

MSSG heeft een maatschappelijk doel. Wij willen dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt ook die ene stage of baan vinden waarin zij kunnen leren, ontwikkelen en hun kwaliteiten kunnen laten zien. Daarom hebben wij ‘Echte Kansen’ opgericht. Dit is een online platform waarin wij deze jongeren de kans geven om zichzelf te presenteren aan potentiële werkgevers. Met behulp van video’s die uit meerdere delen bestaan – net als bij onze dochterondernemingen JamesConnects en JC People – kunnen deze jongeren zichzelf via ons platform presenteren aan potentiële geïnteresseerde werkgevers.

Echte kansen voor iedereen, maar speciaal voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Ga naar de website

Samen creëren we Echte Kansen!

Dit realiseren we met een viertal onderdelen.

Zichtbaarheid

Wij maken de doelgroep écht zichtbaar! Daarmee doelen wij niet op, de vaker in telefoongesprekken gesuggereerde, cv video. Wij verbinden het enthousiasme en de kennis en kunde van deze doelgroep en presenteren deze op een manier die tot de verbeelding spreekt.

Verbinding tussen vraag en aanbod

Echte Kansen is een instrument voor gemeenten en haar jobcoaches. Deze kunnen zij ter plekke inzetten tijdens gesprekken met werkgevers en zo vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Met dit instrument kunnen meerdere potentiële kandidaten worden gepresenteerd aan potentieel geïnteresseerde werkgevers.

Directe koppeling jobcoaches en werkgevers

Het platform is eenvoudige en snelle manier om jobcoaches te koppelen aan potentiële werkgevers voor deze jongeren.

Social return

Bij het aangaan van een partnerschap met Echte Kansen, komt het partnerschap van twee kanten. Wij beseffen als geen ander dat we met gemeenschapsgeld werken en dat hier goed mee moet worden omgegaan. Daarom investeren wijzelf ook in verhoging van de werkgelegenheid. Wij investeren in het aanbieden van werkervaringsplekken voor stagiaires en starters.

Samen kunnen we ‘Echte Kansen’ creeëren! Wil je meer weten over het platform Echte Kansen?

Ga naar de website!